Over de mankende barberie

De barberie die lang opgehokt heeft gezeten in de volière heeft zichzelf bevrijd en dat mag zo blijven. Al mankt ze nog een beetje, dat kan ook een vorm zijn van schijnmanken. Ze kan geen pijn meer hebben. We denken dus na over het herstel van de volière en een nieuwe vogelpopulatie op termijn!